نمایش فرم نمایش فرم

قابلیت اضافه کردن فایل به فرم اضافه شده است / توجه کنید که حتما فایل مربوطه را پیوست کنید
همکاران گرامی توجه کنید که حتما شماره گیرنده رو درست وارد کنید
فوریت
عادي   فوري   خيلي فوري
اطلاعات فرم
محتوای مکاتبه
دارد   ندارد
گيرندگان
دارد   ندارد
اطلاعات تکمیلی
اطلاعات ثبت فرم
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۸:۴۲